Xem Tội phạm điếc đầu tiên của Trung Quốc: Một đêm giết 108 người, đến bố mẹ mình cũng không tha

— Yume.vn —


Với lòng thù hận các kẻ đã từ bắt nạt mình, Cận Như rất đã chuẩn bị hơn 200kg thuốc nổ đặt ở các khu nhà có người thân, bạn bè và bố mẹ và sau đó lần lượt đốt cháy để trả thù tất cả…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Dt #Dl#Yume