Xem TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA vụ cháy NHÀ MÁY RẠNG ĐÔNG

— Yume.vn —

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA vụ cháy NHÀ MÁY RẠNG ĐÔNG
Liên quan đến sự cố vụ cháy ở công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, sáng ngày 31/08, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) Hoàng Văn Thức đã trực tiếp thị sát quanh hiện trường vụ cháy. Thêm vào đó, Bộ TN-MT đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp với cơ quan môi trường của Hà Nội rà soát, nhận xét thực trạng môi trường để có các khuyến cáo đối với người dân sau vụ cháy kho hàng của công ty.


#Yume