Xem Tp.HCM RA MẮT LIÊN MINH HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VIỆT NAM

— Yume.vn —

Tp.HCM RA MẮT LIÊN MINH HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VIỆT NAM
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào tháng 9 đến đây, sáng nay ở Tp.HCM đã ra mắt Liên minh hành động vì khí hậu với sự tham gia của các lãnh đạo Việt Nam đến từ các công ty tư nhân, các tổ chức tài chính, các trường đại học, cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận.


#Yume