Xem Tp Hồ Chí Minh: KHÔNG ĐỂ các DỰ ÁN BIẾN KHÔNG GIAN SÔNG Tp Hồ Chí Minh THÀNH CỦA RIÊNG

— Yume.vn —

Tp Hồ Chí Minh: KHÔNG ĐỂ các DỰ ÁN BIẾN KHÔNG GIAN SÔNG Tp Hồ Chí Minh THÀNH CỦA RIÊNG
Tp Hồ Chí Minh sẽ không để các dự án biến không gian sông Tp Hồ Chí Minh thành của riêng. Đây là mục tiêu cũng là quyết tâm của lãnh đạo Tp Hồ Chí Minh được thể bấy giờ hội thảo “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Tp Hồ Chí Minh và sông, kênh rạch nội…

Khác


#Yume