Xem Tranh cãi xung quanh đề xuất quốc hữu hóa đường sắt

— Yume.vn —

Đường sắt là phương tiện di chuyển phổ biến trong đời sống mỗi ngày của người dân Anh. Tuy nhiên, chi phí cho phương tiện công cộng này luôn bị xếp đầu nhóm đắt đỏ nhất ở châu Âu.


#Yume