Xem Trụ trì chùa Ba Vàng: ‘Ung thư là do oan hồn trong tiền kiếp báo oán’ – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Thế sau này ung thư thì cứ đi thẳng lên chùa Ba Vàng chứ không cần đi bác sĩ bệnh viên gì hả thầy? 🙄Trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định theo giáo lý đạo Phật, tế gọt ung thư là do các oan hồn trong tiền kiếp đột nhập vào cơ thể, gây ung thư.Yume Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume