Xem TRUNG BỘ: TÌNH HÌNH KHÔ HẠN ĐƯỢC CẢI THIỆN NHỜ MƯA DÔNG

— Yume.vn —

TRUNG BỘ: TÌNH HÌNH KHÔ HẠN ĐƯỢC CẢI THIỆN NHỜ MƯA DÔNG
Theo Trung tâm Dự báo KKTV quốc gia, tình hình khô hạn ở khu vực Trung Bộ đang bớt phần gay gắt khi mưa đã xuất hiện nhiều hơn ở khu vực này. Nhưng, trong các ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì nhiều nơi vẫn thiếu nước nghiêm trọng.


#Yume