Xem Trung Đông lo ngại về hàng giá rẻ từ Trung Quốc

— Yume.vn —

“Một khi Trung Quốc đã muốn đổ hàng hóa vào thì trường nào thì không có gì cản lại được.” Trung Đông cho biết.


#Yume