Xem Trước tin ‘bạo hành’ con trai Thu Thủy đây là cách Kin Nguyễn đối xử với bé Henry!

— Yume.vn —


Mỗi khi chiều đến đón con thì Henry sẽ chạy ra ôm “ba Kin” trước, vì ba bự con hơn, ôm đã hơn..Con nít mà, ai thương nó, ai lo cho nó, ai hay dành tình cảm cho nó là nó sẽ bu vào nó sẽ cảm nhận được!
Nếu như “ba Kin” không thương, sao Henry quấn ba như vậy?

Xem thêm Video định dạng Mutex ở: #Mutex #Nn #Hvt #Thuthuy#Yume