Xem Trường Gateway bất ngờ xóa mác quốc tế

— Yume.vn —

Danh xưng quốc tế của Gateway và hàng loạt các trường trên địa bàn Hà Nội bị xoá bỏ hoàn toàn. Cổng thông báo điện tử của trường Gateway đã có sự thay đổi, không còn xuất hiện với danh xưng là trường quốc tế, thay vào đó là “Trường Tiểu học và THCS Gateway”.


#Yume