Xem Trương Thế Vinh vs Maschio và vụ tố bản quyền hình ảnh 25 triệu

— Yume.vn —

Đăng hình Trương Thế Vinh không xin phép, gỡ bài xin lỗi rồi lại còn đăng lên lại với giọng điệu mỉa mai, Nukan Trần Tùng Anh chắc hiểu câu “trình độ 12/12” dành cho ai!


#Yume