Xem Từng ghét cay ghét đắng LGBT – bố vẫn chấp nhận con là GAY – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Không ai trong xã hội này có quyền lựa chọn giới tính của mình từ khi sinh ra, nhưng họ có quyền lựa chọn cách sống đúng với giới tính của mình”.

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #CnYume.vn Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!