Xem Vai trò của khí thiên nhiên hóa lỏng với kinh tế Nhật Bản.

— Yume.vn —

ở Nhật Bản các năm gần đây, khí thiên nhiên hóa lỏng đã thay thế dầu thô, điện hạt nhân và than đá để trở thành nguồn năng lượng quan trọng nhất cho phát triển kinh tế.


#Yume