Xem video

— Yume.vn —


Hiện trường ngày nay và các thông báo mới nhất về đám cháy khổng lồ ở công ty phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, HN).

#kenh14 #kinglive#Yume