Buồn vui gì bơi hết vào đây

— Yume.vn —

Buồn vui gì tâm sự vào đây, sáng mai đéo xoá.

_ _ _

By Sài Gòn Của Tôi


#Yume