Xem video

— Yume.vn —


Mỗi khi mùa mưa đến, ám ảnh nhất không phải là ngập lụt hay vừa tắc đường vừa tắm mưa

Mà đó là cứ hễ mình mặc áo vào thì hết mưa mà vừa cởi ra thì thiếu điều ngập lụt luôn vị trí đang đứng

Kỉ lục cởi ra mặc vào áo mưa của mấy má là bao nhiêu lần ??

_
By Sài Gòn Của Tôi | Group Sài Gòn Confession#Yume