Xem video

— Yume.vn —

Live stream phóng vấn người dân xung quanh hiện trường vụ cháy nhà máy phích nước Rạng Đông về khuyến cáo 21 ngày không nên xài thực phẩm trong bán kính 1km.
#kenh14 #kinglive


#Yume