ATNĐ KHẢ NĂNG MẠNH LÊN THÀNH BÃO SỐ 2, TRỰC TIẾP TÁC ĐỘNG đến BẮC BỘ TRONG NGÀY 04/7.

— Yume.vn —

ATNĐ KHẢ NĂNG MẠNH LÊN THÀNH BÃO SỐ 2, TRỰC TIẾP TÁC ĐỘNG đến BẮC BỘ TRONG NGÀY 04/7.

 

(6h-02/7/2019) BẮC BỘ CHUẨN BỊ ĐÓN BÃO SỐ 2
với nhiều yếu tố thuận tiện, ATNĐ nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 2 trên biển Đông trong năm nay.
Với hướng đi dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực sau đó các tỉnh ven biển Bắc Bộ trong ngày 04/7. ATNĐ sau có thể là bão đang diễn…

Khác


#Yume