Xem video

— Yume.vn —

[CẢNH GIÁC]

Ngày 1-7 lúc 19h30 đến 19h40 mình có mất một xe wave alpha màu trắng đen biển số 59X1 – 57616 ở khu vực Joy Citipoint Linh Trung, Thủ Đức. Hi vọng không nhìu Tuy nhiên để mọi người có thể cảnh giác và đề phòng đối tượng.


#Yume