Xem VIDEO VÀ HÌNH ẢNH SƯ THẦY dùng GẬY ĐẬP PHÁ xe ô tô..

— Yume.vn —


VIDEO VÀ HÌNH ẢNH SƯ THẦY dùng GẬY ĐẬP PHÁ xe ô tô..

Thầy nói thầy xi nhan qua đường mà tài xế không cho, thầy nói thầy bị đau chân nên thầy mang cây theo để chống, mà hình như thần thái thầy khi bước xuống xe thì chân không hề đau thì phải.

khá TIẾC LÀ CÓ ĐẦY ĐỦ VIDEO KHÔNG BIẾT THẦY GIẢI THÍCH SAO ĐÂY..??#Yume