Xem video – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Hạnh phúc muộn màng ở tuổi 42 của Thanh Thảo, bất kỳ ai nghe xong cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về chồng mình.

#1tiengkehet #aFamilylive #KingliveYume Xin cảm ơn bạn đã xem!

Yume