Xem video – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ước mơ học bổng chưa bao giờ không khó khăn đến vậy, chỉ cần theo dõi và tham gia trả lời câu hỏi cho chương trình giao lưu tọa đàm “Hành trang săn học bổng” ở đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume