Xem video – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Chẳng thể hiểu nổi nhà chùa nữa – chùa Ba Vàng:

Diễn giả Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, giải thích về xuất xứ một cơn bão quét qua Quảng Ninh là vì nghiệp của dân Quảng Ninh. Diễn giả này cũng nói, may mà có thầy xin Bởi thế mới qua đời có 127 người.Xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume