Xem video – Yume.vn

— Yume.vn —

“Phải tiếp sau đó cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. vừa qua ta đã làm tốt. Phải làm tiếp, không được nghỉ, không chùng xuống. Có khi phải làm mạnh hơn nữa thì mới tốt.” – Cụ Tổng chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong cuộc họp ngày 14/5/2019. Chào mừng Cụ trở lại. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳Yume.vn Cảm ơn mọi người đã xem!

Yume