Định nghĩa bạn thân đích thực – Yume.vn

— Yume.vn —

Tình bạn là khi biết bạn mù đường nó đứng lại chờ bạn, chứ đéo phải bắt bạn chạy theo muốn rớt lon Cuối cùng bị lạc.

Tag ngay các cdl đã từng bỏ rơi bạn để nó biết tình người là gì.

_ _ _

By Sài Gòn Của Tôi


Yume