Xem video – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ơ kìa, yêu hay không yêu thì nói một lời, đập thế này thì còn gì là mũ nữa?
#Thính #2sao

Hỏi thế gian tình ái là chi?
Đầu đập như thế còn gì là mũ đây?Chúng tôi Cảm ơn quý đọc giả đã đọc bài viết này!

Yume