Xem Việt kiều Mỹ giành nhau địa điểm đậu xe

— Yume.vn —


Đứng giữa lòng đường hơn 30 phút không cho ai vào đậu để giữ địa điểm xong rồi còn nói giọng MẸ THIÊN HẠ… Xong còn trả thù mẫu thâm thúi bằng cách rạch xe người ta luôn

Bảo sao hình ảnh người Việt suốt ngày bị xấu đi trong mắt người nước ngoài#Yume