Xem Việt Nam có Trung tâm giám sát không gian mạng Quốc gia

— Yume.vn —

Việt Nam đã có Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia. Trung tâm này có khả năng giám sát liên tục khoảng 100 triệu thông báo tiếng Việt được tạo ra và công khai mỗi ngày trên mạng.


#Yume