VĨNH LONG: NHIỀU NGƯỜI DÂN SẬP BẪY “TOUR DU LỊCH 0 ĐỒNG”

— Yume.vn —#Yume