Xem Vợ chồng vua cà phê, ai đóng góp nhiều hơn vào Trung Nguyên? – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

với mọi sự đóng góp của cả 2 bên mới tạo ra được một Trung Nguyên thành công như ngày hôm nay.

Theo bạn ông Vũ và bà Thảo, ai đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên?

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #NnYume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã đọc bài viết này!

Yume