Xem VÙNG ÁP THẤP CÓ THỂ MẠNH LÊN THÀNH ATNĐ

— Yume.vn —

VÙNG ÁP THẤP CÓ THỂ MẠNH LÊN THÀNH ATNĐ, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP đến BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ các NGÀY đến

(12h-01/7/2019) VÙNG ÁP THẤP CÓ THỂ MẠNH LÊN THÀNH ATNĐ
Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của vùng áp thấp/ATNĐ có khả năng mạnh thành bão sẽ…

Khác


#Yume