Xem xài thẻ Đảng viên đòi kiểm tra giấy tờ xe gặp ngay thanh niên cứng

— Yume.vn —

Đang di chuyển trên quốc lộ 7 gần biên giới thì bị 2 cán bộ xài thẻ Đảng yêu cầu tấp xe vào kiểm tra giấy tờ, sau 1 hồi tranh luận thì…


#Yume