Xem Xem cách người dân miền Tây bắt chuột đồng và chuột nhum.

— Yume.vn —

Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhiều hộ dân dùng bẫy bắt chuột cống nhum cho thu nhập cao. Bình quân mỗi đêm đi bẫy chuột, người dân thu nhập khoảng 300.000 đồng. Đây là khoảng thu nhập siêu cao đối với bà con nông thôn.


#Yume