Xem Xông vào sân bay uy hiếp an ninh

— Yume.vn —

Hành khách qua cửa an ninh, lên tàu bay vẫn bình thường. Bất ngờ sau đó có biểu hiện ‘ngáo’, không chịu đi máy bay, đòi lao xuống khỏi máy bay đang đậu trên sân đậu, uy hiếp an toàn hàng không.
#TinĐờiSống


#Yume