Xem XỬ LÝ DỨT ĐIỂM thực trạng VỨT XÁC heo RA MÔI TRƯỜNG

— Yume.vn —

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM thực trạng VỨT XÁC heo RA MÔI TRƯỜNG
đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất bây giờ 62 tỉnh, thành phố trên cả nước; Tổng số heo buộc phải tiêu huỷ là hơn 4 triệu con. Bởi thế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc phòng, chống dịch bệnh và chấm dứt ngay thực trạng vứt xác heo qua đời ra môi trường.


#Yume