Xem XUẤT HIỆN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG

— Yume.vn —

XUẤT HIỆN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG
Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hiện ở, ở vùng biển phía Đông đảo Lu-dông đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Bailu. Cơn bão này rất mạnh Tuy nhiên không đi vào biển Đông mà ảnh hưởng đến Trung Quốc.


#Yume