trang Blog

baotranTham gia: 07/05/2013
 • Phim Thiếu Lâm Nam Phái Tập Cuối 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phim Thiếu Lâm Nam Phái Tập Cuối 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

  xem phim Thieu Lam Nam Phai Tap Cuoi 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  Chúng tôi muốn Cho khách hàng biết rõ tất cả tình hình các sở vô tuyến điện.

  Ông muốn! Ông muốn! Đồ ngu! Tôi không cần biết ông muốn cái gì hết; Hãy nói tôi nghe cái mà tôi muốn.

  Vậy xin ông gởi ngay cho chúng tôi những điều nên biết về chương trình Và thời biểu. Những điều đó cần cho chúng tôi mỗi tuần để lữa kỹ Những giờ phát thanh tiện hơn hết.

  Gởi ngay cho ông! Cả gan thật! Cũng không thèm thêm câu: nếu không Làm phiền ông nữa!.

  Ông trả lời gấp, Tức là lợi chung cho chúng ta.

  Thằng Khùng! Nó dám biểu mình trả lời gấp cho nó, trong khi mình lo lắng hết Việc này việc khác. Mà bức thư của nó có khác gì một tờ châu tri Không? Tôi không ưa cái giọng đ àn anh đó. Thôi đi!... Ủa! Ông nói gì Tới cái "lợi chung của chúng ta" đó? À! Tới bây giờ ông mới đặt ông Vào quan điểm của tôi... nhưng cách ông nói mơ hồ làm sao! Không rõ Ràng, không giảng giải chi hết.

  "Chân Thành chào ông. Ký tên:... Giám đốc Tái Bút: Có lẽ ông muốn biết Đoạn trích sau này trong tờ báo Blankville và muốn truyền thanh nó trong Đ ài của ông".

  Mãi tới cuối thư, trong Chỗ tái bút ông mới chỉ cho tôi một điều có ích cho tôi. Tại sao không Đem ra nói trước đi? Một người tự phụ là nhà quảng cáo chuyên môn, Tất phải ngu độn lắm mới vụng về như vậy.

  Một người suốt đời làm nghề quảng cáo tự cho mình là thần thánh trong Nghệ thuật dẫn dụ người khác mà còn viết một bức thư vô lý như vậy, Thì những ông thợ may, làm nệm, làm vườn mới ra sao nhỉ?

  Đây, một bức thư nữa của ông chủ sự một nhà ga lớn gởi cho ông Edward Vermylen, theo lớp học của tôi. Người đọc nó có ấn tượng gì? Tôi sẽ Cho bạn hay. Nhưng chúng ta hãy đọc đã.

  Xin ông Edward Vermylen chú ý.

  Thưa ông, Vì hàng hóa cứ chiều mới tới ga chúng tôi, cho nên sự khuân hàng lên Xe có điều trở ngại: công việc nhiều quá, phải bắt người làm công Làm thêm giờ, xe cam nhông phải trễ. Ngày mười tháng mười một, chúng Tôi nhận được của ông hồi bốn giờ hai mươi phút một lô là năm trăm Mười cái thùng.

  Chúng tôi xin ông Giúp chúng tôi để tránh những bất tiện đáng tiếc do tình thế đó mà Ra. Vậy chúng tôi tự tiện xin phép ông, nếu có thể được, thu xếp sao Cho hàng của ông tới ga chúng tôi vào buổi sáng, nhất là những khi ông gởi nhiều hàng. 

  Xem phim Thieu Lam Nam Phai
   
   
  Phim Thiếu Lâm Nam Phái Tập Cuối 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30