Đăng nhập

Xu hướng thời trang Thu/Đông 2012-2013 của H&M

Chất liệu da hay việc sáng tạo chất liệu mới gần giống len, điểm xuyến là những hạt cườm, đá lấp lánh cùng với đường cắt may mạnh mẽ... tạo nên BST mới năng động, nữ tính nhưng cũng đầy chất tomboy của nhãn hiệu H&M.

Chất liệu da hay việc sáng tạo chất liệu mới gần giống len, điểm xuyến là những hạt cườm, đá lấp lánh cùng với đường cắt may mạnh mẽ... tạo nên BST mới năng động, nữ tính nhưng cũng đầy chất tomboy của nhãn hiệu H&M.

Video content...

Xu hướng thời trang Thu/Đông 2012-2013 của H&M

Xu hướng thời trang Thu/Đông 2012-2013 của H&M

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận