Xuân Hồng, Hà Tĩnh ngay lúc này….

— Yume.vn —

Xuân Hồng, Hà Tĩnh ngay lúc này.
các anh ăn vội bữa cơm, rồi lại tiếp theo công việc, trực chiến với bão lửa.

Được biết, đám cháy đã kéo dài hơn 24h đồng hồ, bùng phát lần thứ ba. Di dời hơn 80 hộ dân, lực lượng ứng cứu hơn 500 người. Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hóa thành tro. Đau xót rất.
Ngay lúc này mong lắm một cơn mưa to.

#aFamily #hóng_trên_mạng #HàTĩnh #Lv #cháyrừng

#Yume