trang Blog

xucxactinhyeu_191Tham gia: 27/02/2010
 • những động vật đẹp nhất trên thế giới
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  những động vật đẹp nhất trên thế giới

  Có hàng triệu loài trên hành tinh của chúng tôi và nhiều người trong số họ có thể thay đổi màu sắc của họ. Màu sắc là sự hình dung sáng tạo tuyệt vời nhất của thế giới. Động vật thay đổi màu sắc của mình và ngụy trang mình để đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi, cảnh báo kẻ thù và bắt mắt của các thành viên khác trong các loài của họ. Đôi khi, động vật thay đổi màu sắc của họ vì nó tâm trạng cũng như sức khỏe của mình. Một số động vật cũng có cái nhìn rất khác nhau với màu sắc kỳ lạ, nhưng vì họ phải gánh chịu từ bác sĩ phẫu thuật một hoặc họ được tạo thành bởi các chủ sở hữu của họ. Chúng ta hãy nhìn vào những bức ảnh dưới đây để xem làm thế nào một số loài động vật thay đổi màu sắc của họ.


  This first orange alligator in the world has been discovered by Sylvia Mythen, a 70-year-old grandmother from Venice, Florida.

  Cá sấu này màu da cam đầu tiên trên thế giới được phát hiện bởi Sylvia Mythen, một phụ nữ 70 tuổi ở Venice, Florida.

  Theo một chuyên gia từ Florida Cá và Động vật hoang dã, màu da cam ở cá sấu này có thể là từ một số yếu tố môi trường.


  The body skin color of this lizard is not very different from Spiderman. Males can change their color at night or if frightened. They even can run on their hind legs and scale vertical walls like spiders.

  Các màu da cơ thể của con thằn lằn này không phải là rất khác nhau từ nhện. Nam giới có thể thay đổi màu sắc của họ vào ban đêm hoặc khi họ đang sợ hãi. Họ thậm chí có thể chạy trên hai chân sau và các bức tường thẳng đứng quy mô như nhện.


  These small and colorful sea snails live on soft corals in the Caribbean. This is the only ocean animal that can change its color in fright.

  Những nhỏ và đầy màu sắc ốc biển sống trên san hô mềm trong vùng biển Caribbean. Đây là động vật biển duy nhất có thể thay đổi màu sắc của nó trong hoảng sợ.


  The Mandarin Duck look similar to a colorful bird. It appears with a red bill, large white crescent above the eye and reddish face.

  The Mandarin Duck trông giống như một con chim đầy màu sắc. Nó xuất hiện với một hóa đơn đỏ, trăng lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt và khuôn mặt hơi đỏ.


  This frog is a neo-tropical toad which is regarded as critically endangered. The species live mostly in Costa Rica and Panama

  ếch này là một con cóc tân nhiệt đới được xem là cực kỳ nguy cấp. Các loài sống chủ yếu ở Costa Rica và Panama


  At first glance, every people say that this is a strange animal. However, it is actually a purple polar bear.

  Thoạt nhìn, người ta nói rằng đây là một động vật lạ . Tuy nhiên, nó thực sự là một con gấu bắc cực tím.

  Các gấu Bắc cực có tên Pelusa tại thành phố Mendoza vườn thú ở Argentina có lông màu tím sau khi trải qua một điều trị đặc biệt.


  These colorful pigs have been tattooed since the 1990s by Wim Delvoye. A project to tattoo pigs like these was found in the Art Farm in China in the early 21st century.

  Những con lợn được xăm đầy màu sắc từ những năm 1990 bởi Wim Delvoye. Một dự án với hình xăm con lợn như thế này đã được tìm thấy trong các trang trại Nghệ thuật ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ 21.


  Pink katydid is mostly live in untropical places such as Osaka and the American Midwest. The genetic condition erythrism is considered as the cause of katydid’s unusual color

  Pink loài châu chấu ở my là chủ yếu sống ở những nơi untropical như Osaka và các vùng Trung Tây nước Mỹ. Các erythrism điều kiện di truyền được coi là nguyên nhân gây ra màu sắc khác thường của loài châu chấu ở my

  This veiled chameleon is found in Yemen and Saudi Arabia. It changes color depending on its mood, heath, and its temperature.

  Tắc kè hoa này che khuất được tìm thấy ở Yemen và Saudi Arabia . Nó thay đổi màu sắc tùy thuộc vào sức khỏe của mình, tâm trạng, và nhiệt độ của nó.


  You are definitely wondering if this is a panda or a dog. It is a dog named Colombo. Colombo has appearance like a cuddly endangered Panda Bear because he was made up with puppy safe hair dye

  Bạn có chắc chắn tự hỏi nếu đây là một gấu trúc hoặc một con chó. Nó là một con chó tên là Colombo. Colombo đã xuất hiện như một vuốt ve nguy cấp Panda Gấu vì ông đã được thực hiện với an toàn nhuộm tóc con chó con

  những động vật đẹp nhất trên thế giới