Đăng nhập

Xùng Xình váy trắng ngựa yên

Thảo nguyên xanh ngát mây bồng

phi về nới đấy trắng trong cuối trời

chiều rơi đàn dạo khúc vời

sáo diều ai thổi

giữa đồi

gió lan
 

đồng sao thanh mát miên man

có nàng nhỏ bé dáng hiền cô tiên

xùng xình váy trắng ngựa yên

mơ màng cuốn lá

trong miền

hoang vu
 

chiều thu gió thổi mịt mù

tóc mai buông rối phiêu du khắp miền

đất trời thơm ngát nối liền

như mơ như ảo

trắng xiên

một màu...

Khuê