Xuyên tạc một cách ngớ ngẩn bố láo. Nó nghĩ rằng người Việt đang thời kỳ ăn lông ở lộ sao? – Yume.vn

— Yume.vn —

Xuyên tạc một cách ngớ ngẩn bố láo. Nó nghĩ rằng người Việt đang thời kỳ ăn lông ở lộ sao?Yume Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume