Đăng nhập

Yah, yah, Hunken mọc răng...

Tình hình rất ư là tình hình...Tình hình là Hunken nhà ta đã mọc răng,không chỉ 2 chiếc mà đến... 4 chú cùng nhu nhú một lượt (2 chú trên và 2 chú dưới)Ta nói, ăn thì hok chịu ăn bi nhiu mà nhai......

Tình hình rất ư là tình hình...

Tình hình là Hunken nhà ta đã mọc răng, không chỉ 2 chiếc mà đến... 4 chú cùng nhu nhú một lượt (2 chú trên và 2 chú dưới)Ta nói, ăn thì không chịu ăn bi nhiu mà nhai... những thứ xung quanh thì quá ư là "nhiệt tình"!

Mức độ hú hét (còn gọi là "trò chuyện") ngày càng tăng. Đụng cái gì níu được là y như rằng đu đeo để đứng lên.

Sao Hunken tuổi con chuột mà tui thấy giống con mấn-khì ghia gúm!

Cười toen hoét mà quậy thì thôi rồi luôn, tay chân không lúc nào yên.

Haizzzzz... mới có 8 tháng thôi mà đã vậy, đi được, nói được thì sao đây ta?

Pic: Hunken đang quậy banh chành cái cũi của chàng.

Yah, yah, Hunken mọc răng...

Yah, yah, Hunken mọc răng...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận