Đăng nhập

YÊU BẰNG CẢ GIÁC QUAN

Mắt anh rực lửa

Chan chứa lời yêu

Tim anh liêu xiêu

Vì nó loạn nhịp

Suốt ngày nó đập

Chẳng chịu ngồi yên

Tai nó cũng ghen

Muốn giành phần thắng

Vì tai biết lắng

Lời nào đắm say

Mặn, ngọt, chua, cay

Lưỡi  đều nếm trãi

Em ơi có phải

Lưỡi cũng tranh giành

Rằng mình quyền anh

Yêu em nhiều nhất

Nụ hôn như mật

Thay mắt, tim , tai

Tất cả cộng lại

Em ơi biết không

Sớm nhớ , chiều mong

Là tình anh đó ...