Yêu đương gì tầm này? :)…

— Yume.vn —

Yêu đương gì tầm này?

#Kenh14Quotes
#Yume