Yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi…

— Yume.vn —

Yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi 😥
Vậy có phải các người đàn ông ít thể hiện, ít nói mới là các người yêu thương vợ con nhất hay không?
#aFamilyPhotos #Ha #ngontinh #songsong #lyhon


#Yume