10k mua chai nước đ có nổi thì nhịn chứ ai lại thế này? – Yume.vn

— Yume.vn —

10k mua chai nước đ có nổi thì nhịn chứ ai lại thế này? 🙂Yume.vn Cám ơn quý đọc giả đã xem!

Yume