2 ông bà ở Đô Lương, Nghệ An hơn 70 tuổi rồi, ở với nhau hơn 50 năm ……

— Yume.vn —

2 ông bà ở Đô Lương, Nghệ An hơn 70 tuổi rồi, ở với nhau hơn 50 năm …

Bữa nọ không biết bà bảo gì mà ông nói :”Ra xã đăng ký kết hôn cho đàng hoàng bà nạ”, thế là ông bà đưa nhau đi đăng ký!

Ảnh: Minh Vy

#aFamily #hóng_trên_mạng #hvt
#Yume