210 cảm xúc, gồm Thích, ưa thích và Buồn

— Yume.vn —

Hơn cả một khách sạn thiện nguyện, có thể gọi đây là một góc nhỏ yêu thương, nơi các người kém may mắn được chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần.


#Yume