287 cảm xúc, gồm Thích, Haha và yêu chuộng

— Yume.vn —

Ý thức chọn các món thực phẩm không ảnh hưởng xấu đến môi trường, thêm tác động từ phong trào bảo vệ quyền của động vật khiến tiêu thụ thịt đang giảm ở Châu Âu.


#Yume